Vi är mer mångkulturella än vi tror

Kognition (noun) (substantiv)

Tentan i kognition närmar sig. Jag läser om språk, intelligens, beteende, minne, gener. Svåra ord på engelska. Satt på en föreläsning och lärde mig fördelarna för bilinguals. Två- eller flerspråkiga personer har bland annat en minskad risk att drabbas av demensjukdomar, vi lär oss snabbare, får en djupare förståelse för orden i sig, samt naturligtvis ett högre metalingvistiskt medvetande. Den selektiva perceptionsförmågan övas också upp vilket gör att exempelvis matematik blir enklare. Läs: allting hänger ihop. Det är så vackert!

Hjärnan i sig organiseras faktiskt på ett annat sätt bland bilinguals jämfört med monolinguals (Amunts). Tittade på boken. Psychology by Passer & Smith. Log då jag insåg att jag är ju tvåspråkig. Trespråkig till och med (franska). Engelska är faktiskt ett språk, inte bara en extra dialekt som de pratar lite oftare på TV. Kurslitteraturen lärde mig senare att detta är ett vanligt förekommande fenomen då självuppfattningen varierar mellan olika kulturer.

I Sverige är vi svenskar som pratar svenska. Vi kan engelska, spanska, tyska och franska, men det är bara något vi har lärt oss i skolan. Och sedan finns det ju de som pratar andra språk hemma, såna där så kallade ”invandrare”. Det är lustigt. Vi har så begränsade synsätt. Jag tror att vi tjänar mycket på att bredda våra perspektiv. Öppna ögonen. Våga se verkligheten som den faktiskt är och inte vår förutfattade mening om den. I många delar av världen är det helt naturligt att identiteten består av flera olika språk. Att kulturen inte är en utan många. Att kulturen inte är konstant, utan ständigt föränderlig, utvecklandes.

Oj. Vad många ord det blev. Hade bara tänkt att skriva vad jag studerar just nu. Det betyder att psykologin intresserar mig. Det känns bra. Det är mycket som händer nu men oavsett kommer mitt liv att fortsätta vara spännande. Nöjd tjej 89. Puss

Lingvistikens drottning

PianoMina drömmars husHimmelenImage

Isabel W. Sörensen

Annonser