Glöm inte vem du är

De orden sa jag i ett tal en gång. En dag ska jag hålla det talet även för er

Isabel W. Sörensen

Annonser